1993 - 8. vydání - Olympia

1993 - 8. vydání - Olympia
8. vydání vyšlo v Olympii jako součást Sebraných spisů Jaroslava Foglara s pořadovým číslem 10. Vzhledem k dosavadnímu chybnému označování vydání je i zde chybně uvedeno vydání, správně má být osmé. Až na pevnou vazbu se toto vydání neliší od vydání z roku 1989.

vydala Olympia, Praha
obálka Marko Čermák
ilustrace Marko Čermák
192 stran
rozměry 20,5 × 13,5 cm
Sebrané spisy Jaroslava Foglara sv. 10
vyšlo v červenci 1993 v nákladu 20.400 ks

Zadní strana desek: Desky:
Desky Desky