Téma pro foglarovce vzniklo z nápadu kombinovat více detailní texty a obrazovou přílohu. Pro nesběratele jsou zajímavější hlavně ty texty, proto budou současně s vydávanými sešity (ty mají jen velmi omezený náklad, protože cílí na skalní sběratele) publikovány na těchto stránkách i texty samotné.

Rád bych nadále volil foglarovská témata, kde vidím prostor. Buď jsou informace o nich roztroušeny v různých menších zmínkách (jako třeba v případě nálepek) a tematický sešit je může přehledně uspořádat nebo byly zpracovány už poměrně dávno a zaslouží si reedici s novými poznatky (jako třeba odznaky).
Nemohu slíbit, jak často se budou nové sešity objevovat a i chystaná témata se mohou měnit. Snažím se k některým získat odborníky na danou oblast, kteří by mi pomohli. Snad se mi povede jeden sešit ročně dokončit.

MÁTE ZÁJEM O TIŠTĚNOU VERZI?

(k 25. 4. 2021 je 102 zájemců o 2. vydání všech sešitů) -  kontrolní seznam  


Téma pro foglarovce

č. 1 - NÁLEPKY

č. 1 - NÁLEPKY
Naposledy aktualizováno 21. 11. 2020 (průběžně jsou zapracovávány další získané informace):   NÁPAD Kdo v životě něco opravdu zajímavého vymyslel, ví, že nápady se neobjeví jen tak z ničeho. Vstupuje do nich situace v okolí, osobnost tvůrce i jeho životní zkušenosti. Často také náhoda. A...

—————