č. 2 - GRIFIN (-, 6/2021)

č. 2 - GRIFIN (-, 6/2021)

Druhý sešit z edice Téma pro foglarovce, tentokráte věnovaný Josefu Červinkovi - Grifinovi, vyšel při příležitosti setkání ve Sluneční zátoce v červnu 2021.

Jak již bylo avizováno dříve, výjimečně nebude obsah sešitu publikován online na těchto stránkách. Jednak obsahuje Grifinův životopis a Grifin (při své skromnosti) nebyl z této možnosti moc nadšený a jednak obsahuje i textaci uvedenou v doslovu Poselství ze Stínadel a zde jsem se zase zavázal k nepublikování smlouvou s Albatrosem. Zbývající text (byť jde stále o víc než 10 stran) už by tak byl jen torzem vytrženým ze souvislostí a jeho samostatné publikování už mi moc nedává smysl.

Co tedy v sešitu najdete?

V textové části:

  • Grifinův životopis (významné životní události hlavně s ohledem na oddílovou činnost) - 3 strany
  • Okolnosti vzniku a souvislosti Poselství ze Stínadel - 6,5 strany (text byl proti doslovu v knize mírně upraven)
  • Další Grifinovy vydané knihy - včetně chystaných k vydání - 2 strany
  • Nevydané knihy - 2,5 strany
  • Oddílové texty (časopisy a kroniky, Speciály, Knihovnička TTT) - 2,5 strany
  • Komiksy (Modří racci, Trojka, Rychlé šípy) - 6 stran

Vše s bohatou obrazovou dokumentací (více než 40 skenů, včetně ukázek komiksů).

V obrazové části:

  • Sběratelské předměty související s Grifinem - 6 stran
  • Přehled vydání (obálek) časopisů TTT 1980-1989 - 9 stran
  • Přehled vydaných Speciálů TTT (obálek)  1982 - 1989 - 6 stran