1938 - O starém vagónu

1938 - O starém vagónu

vydal Melantrich, Praha
ilustrace V. Michal
4 strany
rozměry 31,6 × 23,4 cm
vyšlo ve Slovíčku č. 34 /21. 8. 1938/
v nedělní příloze Českého Slova