1947 - Nevzdávej se! (Pod pseudonymem Dug Savigan)

1947 - Nevzdávej se! (Pod pseudonymem Dug Savigan)

vydala SČM, Praha
ilustrace Bohumil Konečný
16 stran
rozměry 33 × 23,2 cm
vyšlo v č. 30 /13. 5. 1947/
ve II. ročníku časopisu Vpřed
J. F. tuto povídku napsal 6. 5. 1947