1968 - Skaut-Junák - časopisecké

1968 - Skaut-Junák - časopisecké