1971 - časopisecké vydání

1971 - časopisecké vydání
Hoši od Bobří řeky se objevily v roce 1971 dokonce i v kanadském Torontu, v krajanském listu Naše hlasy, kde román vycházel na pokračování. Na Foglarův zásah byl však román ve třetině zastaven.

vyšlo v Torontu, Kanada
56 pokračování
rozměry 48,5 × 31,5 cm
vyšlo na pokračování v časopise Naše Hlasy od č. 47 (5. 12. 1970) do č. 18 (6. 5. 1972)

Hlavička listu:
Hlavicka

Ukázka (T1): Ukázka (T2):
Ukázka
Ukázka

T1 - poděkování JF

T2 - 1. pokračování