1988 - 89 - Svobodné slovo - Slovíčko

1988 - 89 - Svobodné slovo - Slovíčko
Dalšího vydání se Modrá rokle dočkala v příloze Svobodného slova - Slovu na sobotu. Vycházela od 27.8.1988 do 4.2.1989.

vydal Melantrich, Praha
nakreslil Kája Saudek
rozměry 47,3 × 31,7 cm
24 pokračování + titulní list (T)
titulní strana (T) vyšla 20. 8. 1988 a seriál vycházel ve Slovíčku v sobotní příloze
Svobodného Slova od 27. 8. 1988 (KS1)
do 4. 2. 1989 (KS2)    

Titul (1):
Titul

Titul (2):
Titul

Úvod:
úvod

Příběh (1): Příběh (2):
příběh
příběh