1999 - 1. vydání - Olympia

1999 - 1. vydání - Olympia
V roce 1998 se dohodl Miloš Zapletal s Jaroslavem Foglarem a nakladatelstvím Olympia na sestavení knihy s náměty a nápady obsažených ve starých časopisech v rubrikách Z Bobří hráze. Kniha navazuje na předchozí výběr z kronik a stala se dalším svazkem v edici Sebrané spisy Jaroslava Foglara s pořadovým číslem 24. První vydání vyšlo v září 1999.

vydala Olympia, Praha
obálka a titulní list Marko Čermák
obrázky v textu převzaty z časopisů MH, Vpřed, Junák
vybral a uspořádal Miloš Zapletal
264 stran
rozměry 20,6 × 13,4 cm
Ediční poznámka Václav Nosek-Windy /13. 6. 1999/
Sebrané spisy Jaroslava Foglara sv. 24
vyšlo v září 1999 v nákladu 7. 500 ks 

Zadní strana desek: Desky:
Desky Desky