1999 - 2. vydání - Olympia

1999 - 2. vydání - Olympia

Druhé vydání obou dílů se objevilo v roce 1999. Od prvního vydání se významněji liší jen první díl, obsahuje ediční poznámku (společnou pro oba díly) a několik stránek reklam na svazky Sebraných spisů Jaroslava Foglara. Na zadní straně potahu desek je uvedena vyšší cena. Druhý díl je téměř beze změn, jiné jsou jen postavení vakátu (u 1. vydání na straně 198 a u 2. na straně 200), údaje v tiráži a rovněž vyšší cena.

vydala Olympia, Praha
obálka a ilustrace Marko Čermák
vybral a uspořádal Miloš Zapletal
176 stran
rozměry 20,6 × 13,4 cm
Ediční poznámka Václav Nosek-Windy /27. 7. 1998/
za tiráží reklama na foglarovky v roce 1997 a 1998
Sebrané spisy Jaroslava Foglara sv. 22
druhé vydání Kroniky Hochů od Bobří řeky
1. díl - Skautský rok vyšlo v roce 1999 v nákladu 5. 500 ks

Zadní strana desek: Desky:
Desky Desky


vydala Olympia, Praha
obálka a ilustrace Marko Čermák
vybral a uspořádal Miloš Zapletal
200 stran
rozměry 20,6 × 13,4 cm
Sebrané spisy Jaroslava Foglara sv. 23
druhé vydání Kroniky Hochů od Bobří řeky 2. díl
- Tábory ve Sluneční zátoce a na Zelené říčce
vyšlo v roce 1999 v nákladu 5. 500 ks

Zadní strana desek: Desky:
Desky Desky