2000 - 4. vydání - dotisk - Olympia

2000 - 4. vydání - dotisk - Olympia
Dotisk čtvrtého vydání vydala Olympia v roce 2000. Cena se od roku 1998 nezměnila, ale v Sebraných spisech mezitím přibyla kniha Z Bobří hráze a v knize se mezitím objevila ediční poznámka Václava Noska - Windyho.

vydala Olympia, Praha
obálka Gustav Krum
ilustrace B. Konečný a G. Krum
192 stran
rozměry vazba 20,6 × 13,4 cm
Ediční poznámka Václav Nosek-Windy (28. 11. 1999)
Sebrané spisy Jaroslava Foglara sv. 5

Zadní desky: Desky:
Desky
Desky