1924 - Po číslech

1924 -  Po číslech

vydal Svaz skautů republiky československé, Praha
32 stran
rozměry 30,3 × 23,2 cm
vyšlo ve dvojčísle 8-9 /15. 5. 1924/
v X. ročníku časopisu Skaut Junák