1925 - Náš alpinismus (Z kroniky 34. oddílu)

1925 - Náš alpinismus (Z kroniky 34. oddílu)

vydal Svaz Junáků-Skautů
republiky československé, Praha
16 stran
rozměry 30,6 × 23 cm
vyšlo v č. 5 /15. 1. 1925/
v XI. ročníku časopisu Skaut Junák