1930 -Moje petrovské utrpení (Z deníku "jednoho" skauta)

1930 -Moje petrovské utrpení (Z deníku "jednoho" skauta)

vydal Svaz Junáků Skautů rep. Čsl., Praha
28 stran
rozměry 30,5 × 23,4 cm
vyšlo ve dvojčísle 7-8 /15. 4. 1930/
v XVI. ročníku časopisu Skaut-Junák