1931 - Zábavné počteníčko pro skauty i jejich "partafíry"

1931 - Zábavné počteníčko pro skauty i jejich "partafíry"

vydal Svaz Junáků Skautů rep. Čsl., Praha
16 stran
rozměry 30,5 × 23,3 cm
vyšlo v č. 8 /25. 5. 1931/
v XVII. ročníku časopisu Skaut-Junák