1936 - 1. vydání - Kobes

1936 - 1. vydání - Kobes


První knižní vydání se připravovalo rychle, aby stihlo oslavy 25. výročí skautingu v českiých zemích. Na Troském ostrově se ve dnech 30. května až 1. června 1936 konal Jubilejní zemský sjezd Svazu skautů a na něm se kniha začala prodávat. Knihu ilustroval A.L. Salač a nakreslil na ni také barevný obrázek na přebal, jenže pozdě. Proto se kniha na slavnostech prodávala s nouzovým slabým žlutavým přebalem. Teprve potom byly další výtisky opatřeny Salačovou vícebarevnou obálkou na kvalitnějším papíře.

vydal Jan Kobes, Praha-Plzeň
přebal, vazba a ilustrace A. L. Salač
144 stran
rozměry 24 × 17,5 cm
vyšlo 25. 5. 1936 v nákladu 2. 000 ks
varianta V1 jen v počtu pár set kusů vydaná u příležitosti Zemského
sjezdu skautů RČS

Provizorní přebal (P1): Provizorní desky (V1):
Přebal Provizorní desky

Desky (V2): Přebal (P2):
Desky Přebal

Desky (V3): Desky (V4): Desky (V5):
Desky Desky Desky

Desky (V6): Desky (V7):
Desky Desky


Základní rozlišující znaky pro první vydání:

 • vyražený obrázek na deskách představující dva hokejisty, kteří jsou  tištěni černou, žlutou a bílou barvou
 • jméno autora je v levém horním rohu, název je dole uprostřed
 • existují také dvě vzácné varianty desek:

A. v oranžovém celoplátně vydaná k Zemskému sjezdu skautů (květen 1936) se jménem autora a názvem uprostřed nahoře, v dolní části je pak obrázek skautů u ohně (V1)            

B. v zeleném celoplátně s tiskem pochodujícího skauta, kterého známe z titulního listu druhého vydání, kniha je z limitované série tzv. dárkových tisků (V6)

 • titulní list obsahuje červený název knihy, hocha běžícího s rychlíkem a skauty stavící stany od A. L. Salače
 • kniha neobsahuje celostránkové kvašové ilustrace na křídovém papíře
 • tiráž neobsahuje označení vydání
 • předsádky jsou bílé
 • kniha končí na 142 straně čtyřmi řádky


Varianty desek:

 • oranžové celoplátěné desky-modrý tisk/skauti (V1)
 • černé celoplátěné desky-černý tisk/hokejisti (V2)
 • modré celoplátěné desky-černý tisk/hokejisti (V3)
 • zelené celoplátěné desky-černý tisk/hokejisti (V4)
 • šedé celoplátěné desky-černý tisk/hokejisti (V5)
 • zelené celoplátěné desky-modrý tisk/kráčející skaut (V6)
 • černé poloplátěné desky-černý tisk/hokejisti-oranžový tisk (V7)

Přebaly:

Existují dva přebaly. První byl provizorní na žlutém tenkém papíře s hnědým tiskem (patří k oranžové celoplátěné variantě). Je na něm vyobrazen chlapec běžící s rychlíkem a skauti se stanem u ohně (P1). Druhý barevný přebal od A. L. Salače byl použit k deskám s hokejisty. Vznikl podstatně později až někdy na podzim roku 1936, kdy šla kniha na předvánoční trh. (Boj od svého vydání několika kusů (okolo 200) pro Zemský sjezd skautů na konci května 1936 stál až do konce listopadu, kdy jej Kobes v první vlně 500 ks dává na trh.) Jsou na něm dva chlapci v lavici, kdy jeden doráží na druhého. Modře tištěná zadní strana obsahuje nabídku knih nakladatelství Jan Kobes v rozsahu let 1932-1936. (P2)

—————

Zpět