1936 - Jak jsme vítali vojáky

1936 - Jak jsme vítali vojáky

Jak jsme vítali vojáky
vydal Melantrich, Praha
ilustrace O. Fuchs
4 strany
rozměry 31,6 × 23,6 cm
vyšlo ve Slovíčku č. 37 /13. 9. 1936/
v nedělní příloze Českého Slova