1936 - Nepřítel v táboře

1936 -  Nepřítel v táboře

vydal Melantrich, Praha
ilustrace O. Fuchs
4 strany
rozměry 31,6 × 23,6 cm
vyšlo ve Slovíčku č. 7 /16. 2. 1936/
v nedělní příloze Českého Slova
hra ve formě povídky