1937 - Myší vzbouření

1937 -   Myší vzbouření

vydal Melantrich, Praha
ilustrace V. Živný
16 stran
rozměry 27,2 × 19,4 cm
vyšlo v č. 33 /17. 4. 1937/
ve II. ročníku časopisu Mladý hlasatel