1938 - časopisecké vydání

1938 - časopisecké vydání
Jaroslav Foglar byl v roce 1934 požádán redaktorkou Slovíčka "Tetou Jarmilou" (Jarmila Šaldová-Nováková) o románek na pokračování. Foglar slíbil, ale slib splnil až o čtyři roky později s Historií Svorné sedmy. Historie pak byla tištěna ve Slovíčku na pokračování v druhé polovině roku 1934.

vydal Melantrich, Praha
ilustrace O. Fuchs
20 pokračování
rozměry 21,7 × 23,7 cm
vycházelo na pokračování v nedělní příloze Českého Slova - Slovíčka
od č. 23 (5. 6. 1938)
do č. 42 (16. 10. 1938) 

Slovíčko (O1): Pokračování:
obálka
Text

Slovíčko (O2): Pokračování:
obálka
text