1939-40 - Junácká stezka - časopisecké

1939-40 - Junácká stezka - časopisecké
V říjnu 1939 v 7. čísle V. ročníku Mladého hlasatele obnovil Jestřáb pravidelnou rubriku Skautská stezka z roku 1935, jen s novým názvem Junácká stezka. Nepatrná změna názvu byla odrazem toho, že Svaz junáků-skautů a skautek ČSR se v lednu 1939 přejmenoval na Junáka. Naposled vyšla Junácká stezka v Mladém hlasateli 9. listopadu 1940, tedy dva týdny poté, co byl v Protektorátu Čechy a Morava Junák zakázán.

vydal Melantrich, Praha
16 stran
rozměry 27,4 × 19,4 cm
vycházelo v časopise Mladý hlasatel od V. ročníku č. 7 /14. 10. 1939/ (O1, T1) do VI. ročníku
č. 11 /9. 11. 1940/ (O2, T2) 

Obálka (O1): Text (T1):
Obálka
Text

Obálka (O2): Text (T2):
Obálka
Text