1940 - 2. vydání - Kobes

1940 - 2. vydání - Kobes
Již po dvou letech od prvního vydání vychází vydání druhé. Je tedy vidět, že o skautské taškařice byl velký zájem. Oproti prvnímu vydání jsou všechny desky tohoto druhého vydání již jen poloplátěné a jsou označené jako II. vydání.

vydal Jan Kobes, Praha
přebal a ilustrace K. T. Neumann
148 stran
rozměry 24,6 × 16,6 cm
rozměry 24,8 × 17,2 cm
vyšlo 22. 11. 1940 v nákladu 1. 500-2. 000 ks


Přebal: Desky (V1):
Přebal
Desky

Titulní list: Desky (V2):
Titulní list Desky

Desky (V3): Desky (V4): Desky (V5):
Desky Desky Desky

Desky (V6): Desky (V7):
Desky Desky
Základní rozlišující znaky pro první vydání:
 • všechny varianty desek jsou poloplátěné, tisk na deskách je černý
 • na hřbetě za slovem smůly je tečka, což u prvního vydání není
 • na levé straně titulního listu je uvedeno II. vydání, u jména Jaroslav Foglar je a nebo není dvojtečka
 • předsádky jsou jednobarevné bílé, šedé a nebo zelené kosočtverce
 • označení paginace je u str. 5 Tábor smůly 1, str. 7 Tábor smůly 1* str. 39 Tábor smůly 3*, str. 55 Tábor smůly 4*., atd.
 • na titulním listu je použitá tmavozelená barva u názvu knihy a lomítka nad nakladatelstvím
 • na titulním listu je vždy uvedeno Skautské taškařice
 • strana 5 druhý řádek …z našeho skautského oddílu…
 • strana 17 začíná od Bublínka
 • strana 21 kapitola je označena 5. Fredy - chlouba tábora.
 • strana 24 je označena 24. (s tečkou)
 • strana 124 má obrázek na levém okraji strany
 • strana 125 - 17. řádek začíná Až kteréhosi dne,…
 • strana 126 kapitola 34. je chybně označena 43.
 • strana 127 - 21. řádek začíná vyletíte i s tou…

Existují čtyři druhy desek pro druhé vydání a jeho dotisk:
 • A) skautík na skále je uprostřed desek. Jméno autora a název knihy je natištěno dole uprostřed. Velikost J a F je 6mm, aroslav a oglar 4mm.
 • B) skautík na skále je uprostřed desek. Jméno autora a název knihy je natištěno dole uprostřed. Velikost J a F je 8mm, aroslav a oglar 6mm.
 • C) skautík na skále je v pravé polovině desek, na levé je uveden autor J. Foglar:. Pod čarou je pak uveden název knihy. Tato varianta pak na titulním listě má místo Skautské taškařice – Junácké taškařice.
 • D) skautík na skále je v pravé polovině desek, na levé je uveden autor J. Foglar:. Není zde rozdělující čára jako u varianty C. Název knihy je dole uprostřed.
 Varianty desek:
 • cihlověčervené desky-černý tisk/žlutý hřbet-černý tisk (V1)
 • šedozelené desky-černý tisk/hnědý hřbet-černý tisk (V2)
 • bílé vlnkované desky-černý tisk/tmavozelený hřbet-černý tisk (V3)
 • bílé vlnkované desky-černý tisk/bílozelený hřbet-černý tisk (V4)
 • šedé desky-černý tisk/zelený hřbet-černý tisk (V5)
 • šedé desky-černý tisk/šedý hřbet-černý tisk (V6)
 • cihlověčervené desky-černý tisk/světležlutý hřbet-černý tisk (V7)
Přebal:

Autorem je K. T. Neumann. Na přední straně je stejná ilustrace jako u prvního vydání. Jméno autora, název knihy a hřbet jsou tištěny červeně. Vpravé horní části je uvedeno II. vydání. Dole uprostřed je Nakladatelství Jan Kobes v Praze. Záložka obsahuje: Výstraha! Škodí-li smích Vašemu zdraví, nečtěte Tábor smůly! Existují dvě verze přebalu. Přebal z roku 1940 je tištěn světlečerveně, pozdější u dotisku z roku 1941 je tištěn tmavěčer¬veně. Zadní strana, jenž je totožná se zadní stranou Boje o první místo, Pod junáckou vlajkou, dotiskem Historie Svorné sedmy (1941) a Hochů od Bobří řeky, obsahuje text: Jaroslav Foglar, nejúspěšnější autor mládeže posledních let, jehož knihy vycházejí v několika vydáních, a jejichž dramatisace jsou stále vysílány rozhlasem, napsal tyto knihy: Za junác¬kou vlajkou (Novinka), Historie Svorné sedmy (Novinka), Chata v Jezerní kotlině, Boj o první místo (II. vydání), Tábor smůly (II. vydání), Hoši od Bobří řeky (IV. vydání), dále jsou uvedeny knihy: ( J. Novák) Zelené jezero, (J. Nauman) Po neznámé stopě a (J. Pavel) Hrad na Podlesí.