1945 - 1. vydání - dotisk - Kobes

1945 - 1. vydání - dotisk - Kobes
Původně byl tento dostisk zařazen do roku 1942, podobně jako u jiných kobesovek, které byly také vydány s hrubým zeleným papírem a červeným hřbetem. Existuje však více důvodů (o tom jindy) proč byla nakonec zařazena až do roku 1945.

vydal Jan Kobes, Praha
přebal Z. Burian
ilustrace M. Mariquita
172 stran
rozměry 24,1 × 16,5 cm
vyšlo 12. 10. 1945 v nákladu 3. 300 ks   

Přebal: Desky (V1):
Přebal
Desky

Titulní list: Desky (V2):
Titulní list Desky

Desky (V3):
Desky
Základní rozlišující znaky pro dotisk prvního vydání:
 • na deskách je vyobrazena velká upravená skautská lilie
 • předsádky jsou jednobarevné bílé
 • rozměr desek je 24,1 × 16,5 cm
 • označení paginace na str. 7 je 1*
 • strana 40 končí řádkem linie jelenů pak míček převzala do svých zvukových proudů a strana 41 začíná Venda…
 • strana 43 končí řádkem ní kouzelnou moc. Mirkovi se to aspoň tak zdálo. Neboť po
 • strana 51 začíná řádkem a pak zase začala…
 • strana 165 začíná řádkem čítavě na Mirka, až ho…

Varianty desek:
 • zelené hrubé desky-černý tisk/červený hřbet-černý tisk (V1)
 • zelené vlisované hrubé desky-černý tisk/červený hřbet-černý tisk (V2)
 • zelené hladké desky-černý tisk/červený hřbet-černý tisk (V3)
Přebal:

Autorem je Z. Burian. Je mi známa pouze jedna verze přebalu, byť se několikrát objevil i na dotiscích z roku 1945. Na zadní straně obsahuje černě tištěnou reklamu na tituly: Za junáckou vlajkou (zde došlo k tiskové chybě kde Pod bylo zaměněno za Za) a je to novinka, stejně tak i Histo¬rie Svorné sedmy. Následuje Chata v Jezerní kotlině, Boj o první místo II. vydání, Tábor smůly II. vydání, Hoši od Bobří řeky IV. vydání. (J. Novák) Zelené jezero, (J. Nauman) Po neznámé stopě a nakonec (J. Pavel) Hrad na Podlesí. Zajímavostí je, že tuto poslední knihu Kobes vydal již v roce 1932 a stále ji po osmi letech nabízel. Stejnou zadní stranu použil Kobes i u knih Boj o první místo, Tábor smůly a Historie Svorné sedmy.