1948 - Vpřed

1948 - Vpřed
Pokračování Pima a Reda vytvořil již Jaroslav Foglar zcela sám a dal jej kreslit Václavu Junkovi. Seriál pak vyšel ve 3. ročníku Vpředu v průběhu roku 1948. Patřila k němu i celostránková ilustrace na obálce 27. čísla.

vydala Mladá fronta a SČM, Praha
nakreslil Václav Junek
16 stran
rozměry 32,6 × 23,4 cm
11 pokračování
vycházelo ve III. ročníku
od č. 27 /2. 3. 1948/ (O1, KS1)
do č. 37 /11. 5. 1948/ (O2, KS2)    

Obálka (O1): Zadní strana (KS1):
Obálka
zadni strana

Obálka (O2): Zadní strana (KS2):
Obálka zadni strana