1966 - 67 - OKZ - Ostravský kulturní zpravodaj

1966 - 67 - OKZ - Ostravský kulturní zpravodaj
V roce 1966 začaly Rychlé šípy vycházet jako příloha Ostravského kulturního zpravodaje (OKZ). Volné listy oboustranně barevně tištěné obsahovaly vždy dva příběhy RŠ. OKZ byl měsíčník a listy byly vkládány od čísla 9 (září 1966) do čísla 8 (srpen 1967). Během školního roku vyšlo celkem 24 pokračování RŠ. Všechny tyto příběhy patří k předválečné kolekci, ovšem s poválečným překresleným začátkem.

vydalo PKO, Ostrava
12 čísel
rozměry 20,6 × 14,7 cm
24 příběhů RŠ
vycházelo od č. 9/66 (O1, KS1, KS2)
do č. 7-8/67 (O2, KS3-4) ve 12 pokračování
jako oboustranná, jednostránková příloha  

Obálka (O1): strana (KS1): strana (KS2):
Obálka stránka
stránka

Obálka (O2): strana (KS3): strana (KS4):
Obálka stránka
stránka