1967 - 69 - Rychlé šípy - I. ročník

1967 - 69 - Rychlé šípy - I. ročník
Velký zájem o přílohy v OKZ vedly vydavatele Puls Ostrava k sešitovému vydávání RŠ. V listopadu 1967 vyšel 1. sešit s 24 příběhy totožnými s těmi na volných listech. V prvním ročníku vyšlo celkem 7 čísel. Obrovský zájem si vynutil i několik reedicí (viz tabulka níže). Reedice prvních čtyř čísel změnily i vzhled kartonové obálky (O5 - O8).

vydal OKZ PULS, Ostrava
č. 1
rozměry 27,7 × 19 cm
č. 2
rozměry 28,5 × 19,4 cm
č. 3
rozměry 27,7 × 19 cm
č. 4
rozměry 28,5 × 19 cm
č. 5
rozměry 28,5 × 19,5 cm
č. 6
rozměry 28,3 × 19,5 cm
č. 7
rozměry 28,3 × 19,4 cm
I. ročník časopisu Rychlé šípy měl
7 čísel po 24 pokračováních
od J. Fischera a vycházel
od 11. 12. 1967 do prosince 1969
  

Obálka (O1): Obálka (O2): Obálka (O3):
Obálka
Obálka
Obálka
Obálka (O4):
Obálka

Obálka (O5): Obálka (O6): Obálka (O7):
Obálka
Obálka
Obálka

Obálka (O8): Obálka (O9): Obálka (O10):
Obálka
Obálka
Obálka

Obálka (O11):
Obálka

Vzhledem k tomu, že byly v minulosti uváděny rozdílné informace o tom kdy který sešit vyšel (viz. Rychlé šípy slaví narozeniny od I. Vápenky a K. Jánského nebo Jestřábí perutě od V. Noska-Windyho), uvádíme srovnávací tabulku s informacemi kdy číslo mělo vyjít a kdy skutečně vyšlo.
 

č. 1 /mělo vyjít/

11/1967

06/1968

12/1968

04/1969

06/1970

č. 1 /vyšlo/

12/1967

08/1968

12/1968

04/1969

06/1970

č. 2 /mělo vyjít/

11/1967

06/1968

12/1968

05/1969

06/1970

č. 2 /vyšlo/

12/1967

09/1968

12/1968

05/1969

06/1970

č. 3 /mělo vyjít/

11/1967

11/1968

12/1968

06/1969

06/1970

č. 3 /vyšlo/

06/1968

11/1968

12/1968

06/1969

06/1970

č. 4 /mělo vyjít/

01/1969

04/1969

-

07/1969

06/1970

č. 4 /vyšlo/

12/1968

05/1969

-

07/1969

06/1970

č. 5 /mělo vyjít/

06/1969

-

-

10/1969

04/1970

č. 5 /vyšlo/

06/1969

-

-

10/1969

04/1970

č. 6 /mělo vyjít/

10/1969

-

-

11/1969

05/1970

č. 6 /vyšlo/

10/1969

-

-

11/1969

05/1970

č. 7 /mělo vyjít/

12/1969

-

-

-

06/1970

č. 7 /vyšlo/

12/1969

-

-

-

06/1970