1968 - 69 - Pošumavský hlasatel

1968 - 69 - Pošumavský hlasatel
První vydání kreslené podoby povídky Váhy života a smrti vydával na pokračování časopis Pošumavský hlasatel. Kreslil jej Josef Bíbr - Bikin.

vydalo středisko Junáka, Pačejov
nakreslil Josef Bíbr-Bikin
rozměry 27,5 × 21,2 cm
10 pokračování
vycházelo od č. 1 /leden 1968/ (O1, KS1)
do č. 4 /duben 1969/ (O2, KS2)     

Obálka (O1): komiks (KS1):
Obálka
zadni strana

Obálka (O2): Komiks (KS2):
Obálka zadni strana