1968-69 - Tramp

1968-69 - Tramp
V březnu 1968 až únoru 1969 se objevil seriál Pim a Red v časopisu milovníků přírody a volnosti Tramp. Byl však překreslen ostravským ilustrátorem Luďkem Kličkou, dostal nové záhlaví a pozbyl marginální obrázky na pravé straně stránek. Jelikož Tramp byl tištěn černobíle, tak i seriál na poslední straně byl černobílý.

vydala MV ČSM, Ostrava
nakreslil Luděk Klička
16-32 stran
rozměry 30,5 × 21,5 cm
12 pokračování
vycházelo od č. 1/68 /20. 1. 1968/ (O1, KS1) do č. 2/69 /20. 2. 1969/ (O2, KS2)   

Obálka (O1): Zadní strana (KS1):
Obálka
zadni strana

Obálka (O2): Zadní strana (KS2):
Obálka zadni strana