1968 - 70 - časopisecké vydání

1968 - 70 - časopisecké vydání
V období 2. vlny vydávání foglarovek (1965 - 1971) vyšlo několik kapitol Tábora smůly v časopisech ABC a Junák. Ilustrovaly je Adolf Born a Vladimír Jiránek.

jednotlivé povídky vycházely na pokračování
v časopise Junák a ABC mladých techniků a přírodovědců
ABC XII. ročník č. 21-24 (O1, T1) a XIII. ročník č. 1-3, 22-24 (O2, T2)
Junák XXXII. ročník č. 27, 29-30, 31-32, 33-34 (O3, T3)
ABC XIII. ročník - příloha ABC do kapsy (O2, T2)

Obálka (O1): Povídka (T1):
obálka
Text

Obálka (O2): Povídka (T2):
obálka
Text
Junák (O3): Povídka (T3):
Obálka
Text