1968 - 70 - časopisecké vydání

1968 - 70 - časopisecké vydání
Kronika Ztracené stopy je sestavená z řady drobných návodů, a tak její části byly někdy používány v návodných článcích časopisů, např. v ABC v rubrice Kompas v letech 1968 až 1970.

vydala Mladá fronta, Praha
ilustrace J. Foglar a V. Junek
rozměry 28,5 × 20,8 cm
v roce 1968-70 vyšlo několik částí knihy
v časopise ABC mladých techniků
a přírodovědců v rubrice Kompas 

Obálka: Text 1:
Obalka
Text 1

Text 2:
Text 2Text 3:
text 3