1969 - časopisecké vydání

1969 - časopisecké vydání
1. února 1969, tedy ještě před vydáním knihy, byly otištěny první tři kapitoly v 6. čísle časopisu Větrník (do podzimu roku 1968 s názvem Pionýr). Čtyřstránková ukázka se poněkud liší od knižní verze, postrádá jazykovou úpravu, byl použit zřejmě původní rukopis. Bohumil Konečný, který knihu ilustroval, nakreslil pro tuto ukázku čtyři obrázky, které však už v knize nejsou.

vydala Mladá fronta, Praha
ilustrace Bohumil Konečný
40 stran
rozměry 25,9 × 17,5 cm
tři kapitoly vyšly v č. 6 /1. 2. 1969/
v I. ročníku časopisu Větrník
ilustrace B. Konečného později v knize nepoužity

Obálka: Text:
Obálka
Text