1985 - Velký den Vildy Mištery

1985 - Velký den Vildy Mištery

vydal Melantrich, Praha
rozměry 47,1 × 31,5 cm
vyšlo ve Slovíčku č. 23 /8. 6. 1985/
v sobotní příloze Svobodného Slova