1987 -Hledači záhadné věci

1987 -Hledači záhadné věci

vydala Mladá fronta, Praha
ilustrace Z.Kocouková
32 stran
rozměry 28,7 × 21 cm
vyšlo v č. 6 /27. 11. 1987/ ve 32. ročníku
časopisu ABC mladých techniků a přírodovědců