1988-89, 1990-93 - časopisecké vydání

1988-89, 1990-93 - časopisecké vydání
Směr - podnikový týdeník zaměstnanců Králopolské strojírny v Brně, otiskoval životopis na pokračování. Naprostá většina kapitol byla pro čtenáře nová, přestože některé byly známé jako povídky. Tyto regionální noviny se mimo Brno špatně sháněly a náklad 5000 výtisků nestačil uspokojit všechny zájemce. Počítalo se se stovkou kapitol, ale po 47 pokračováních (přesně po roce) bylo vydávání předčasně ukončeno.

vydaly Kralopolské strojírny ve Směru, Brno
hlavička J. Foglar
105 pokračování
rozměry 1988-1990 47 × 31,8 cm
rozměry 1991-1993 29,8 × 21,1 cm
vycházelo na pokračování od 24. 3. 1988 (T1)
do 9. 3. 1989 a od 4. 1. 1990 (HL1, T2)
do 14. 1. 1993 (HL3, T3) ve 105 pokračováních v nákladu 5. 000 ks

Titulní list: Text:
Hlavička

Hlavička

hlavička
Text