1988-89- Výňatky

1988-89- Výňatky
V září 1987 začal Jestřáb sestavovat "Výňatky ze starých kronik, Čigolik, Vánočních dopisů a jiných oddílových písemností, dopisy a články, povídky, kritiky, úvahy a názory, vzpomínky a jiné různosti". Tyto výňatky dostávali nejbližší přátelé a skalní příznivci k okopírování v sešitech vždy po deseti stránkách zhruba jednou za měsíc. Obsahovaly kopie zajímavých materiálů a dokumentů, které Jestřábovi přišly při probírání a uklízení jeho "archivu" pod ruku. Zde byly reprodukovány i novinové výstřižky z té doby s foglarovskými tématy. Proto se i ve Výňatcích objevily výstřižky ze Směru. Byly sestříhané tak, aby se jich na stránku vešlo co nejvíce a byly doplňované fotografiemi nebo kresbami.

vydal J. Foglar
320 stran /32 sešitů po 10 stranách/
rozměry 29,7 × 21 cm
přetisk vydání ze Směru vycházel
v Jestřábových Výňatcích
od 13 sešitu /str. 138/ do 23 sešitu /str. 230/
rozmnožováno xeroxem

Titulní list: Text: Text:
titul
text text