1988 - Rozsvícený čaj

1988 - Rozsvícený čaj

vydal orgán OV KSČ A ONV, Náchod
rozměry 41,9 × 29,4 cm
vyšlo v č. 52 /28. 12. 1988/
ve XXIX. ročníku novin Nový čas