1989 - 93 - Puls

1989 - 93 - Puls
Redakce Pulsu, časopisu města Hradce Králové se rozhodlavydat v roce 1989 posledních 7 příběhů RŠ nakreslených Marko Čermákem, které nevyšly v roce 1971. S malou přestávkou, kdy bylo vydávání zakázáno skutečně vyšly a s nimi i dosud nezveřejněná verze "demaskovaných" příběhů s Černými jezdci. Celkem bylo vydáno 17 pokračování.

vydal MNV, Hradec Králové
nakreslil B. Čermák a M. Čermák
32 stran
rozměry 24 × 17 cm
17 pokračování
vycházelo od čísla 12/88 (O1, SL1)
do 4/91 (O2, SL2)   

Obálka (O1): Příběh (SL1):
Obálka
Zadni strana

Obálka (O2): Příběh (SL2):
Obálka
Zadni strana