1989 - časopisecké vydání

1989 - časopisecké vydání
Situace se v roce 1989 začala obracet k lepšímu, přesto ale ani další regionální časopis Frymburské ozvěny (Nový Hrádek) s vydáváním Našeho oddílu na pokračování neuspěl. Pokus byl umlčen hned po prvním čísle s pokračováním, které chtělo navázat tam, kde skončil Novoměstský zpravodaj.

vydalo Kulturní a společenské středisko, Nový Hrádek
8 stran
rozměry 20,8 × 15 cm
1 pokračování
vyšlo v č. 1/89 ve čtvrtletníku Frymburské ozvěny
v nákladu 200 ks
nedokončeno 

Obálka: Text (1):
Obálka
Text

Text (2):
Text