1989 - Svobodné slovo - Slovíčko

1989 - Svobodné slovo - Slovíčko
Po Modré rokli začal ve Slovíčku od 11. února vycházet Ztracený kamarád. Poslední příběh pak vyšel 29.7.1989. To už se připravovalo pokračování nazvané Jeskyně Saturn.

vydal Melantrich, Praha
nakreslil Kája Saudek
rozměry 47,3 × 31,7 cm
24 pokračování + titulní list (T)
titulní strana (T) vyšla 11. 2. 1989
a seriál vycházel ve Slovíčku
v sobotní příloze Svobodného Slova
od 18. 2. 1989 (KS1) do 29. 7. 1989 (KS2)  

Titul (1):
Titul

Titul (2):
Titul

Úvod:
úvod

Příběh (1): Příběh (2):
příběh
příběh