1990 - 91 - časopisecké vydání

1990 - 91 - časopisecké vydání
Obnovený časopis Junák v letech 1990 a 1991 opět otiskl postupně 18 kapitol z Tábora smůly, včetně původních ilustrací.

vydal Junák, Praha
ilustrace K. T. Neumann
18 pokračování
vycházelo na pokračování
od č. 0 /březen 1990/ (O1, T1)
do č. 4 /září 1990/ ve 33. ročníku a
od č. 2 /leden 1991/ do č. 13-14 /25. 7. 1991/
(O2, T2) ve 34. ročníku časopisu Junák

Obálka (O):
obálka