1990 - 91 - Tramp

1990 - 91 - Tramp
Potřetí se objevil Pim a Red opět v časopise Tramp, ale až v dubnu 1990. Jde o opakovaní stejné verze s kresbami L. Kličky.

vydal Zdeněk Vašíček, Ostrava
nakreslil Luděk Klička
32 stran
rozměry 31,5 × 23,5 cm
12 pokračování
vycházelo od č. 2 /duben 1990/
VII. ročníku (O1, KS1) do č. 5
/květen 1991/ VIII. ročníku (O2, KS2)   

Obálka (O1): Zadní strana (KS1):
Obálka
zadni strana

Obálka (O2): Zadní strana (KS2):
Obálka zadni strana