1990 - časopisecké vydání

1990 - časopisecké vydání
V Signálu vyšlo celkem 36 pokračování se 100 kapitolami Života v poklusu. Ani zde se neobjevil žádný obrazový materiál (vyjma jedné fotografie v posledním čísle). Některé kapitoly zde byly sloučeny pod jeden název, jiné jsou nesprávně číslovány a je zde nelogicky zařazena kapitola Loučení e čtenáři Směru. V Signálu však vyšel Život v poklusu neúplný (asi 90%), končil hrou o Alvarezovi.

vydal Magnet-Press, Naše vojsko, Praha
ilustrace hlavičky Jan Fischer
37 pokračování
rozměry 31,4 × 26,2 cm
vycházelo na pokračování v časopise Signál
od č. 3 /16. 1. 1990/ (O, T) do č. 39 /25. 9. 1990/


Obálka: Text:
Obálka
Text