1999 - Svorní gambusíni a jiné příběhy

1999 - Svorní gambusíni a jiné příběhy
V knize Svorní gambusíni a jiné příběhy, kterou uspořádal Vladimír Dobrovodský a vydalo nakladatelství Olympia v závěru roku 1999, vyšla Medvědí družina znovu. Kresby opět zůstaly původní, jen upravené Petrem Barčem a kolorované Michalem Kociánem. Tentokráte vyšlo všech šest příběhů.

vydala Olympia, Praha
obálka s použitím ilustrace V. Junka O. Pošmurný
nakreslil Bohumír Čermák
upravil Petr Barč a Michal Kocián
326 stran
rozměry 30,2 × 21,3 cm
11 pokračování
předmluva a Ediční poznámka Václav Nosek-Windy  

Desky: Příběh:
Obálka
Příběh