1991 - Hlasatel

1991 - Hlasatel
V roce 1991 na časopis Mladý hlasatel navázala jiná skupina pod vedením Jiřího Raby a svůj časopis nazvala Hlasatel. Vyšlo však pouze 7 čísel, a tím pokusy oživit předválečného Mladého hlasatele skončily. Na posledních stránkách Hlasatele vyšlo 7 pokračování Rychlých šípů, shodou okolností těch "nejmladších", kreslených Marko Čermákem.

vydal Atos, Praha
nakreslil Marko Čermák
7 čísel
rozměry 29,6 × 20,8 cm
7 pokračování
vycházelo od č. 1 /14. 3 .1991/
(O1, KS1) do č. 7 /13. 6. 1991/
(O2, KS2)     

Obálka (O1): Zadní strana (KS1):
Obálka
Zadni strana

Obálka (O2): Zadní strana (KS2):
Obálka
Zadni strana