1991 - Junácká stezka - časopisecké

1991 - Junácká stezka - časopisecké
Bobří hráz nevycházela jen v časopisech spojených s Jaroslavem Foglarem, ale i v řadě jiných. Naleznete ji třeba v Trampu 1990, v Hlasateli 1991 a řadě dalších podobně zaměřených časopisech. Jedním z nich byl i časopis Zvonky, kde vycházel sloupek pod názvem Junáckou stezkou.

vydala redakce časopisů ČSL, Brno-Petrov
16 stran
rozměry 23,8 × 16,2 cm
vycházelo ve II. ročníku časopisu Zvonky
od č. 1 /11. 1. 1991/ do č. 25-26 /20. 12. 1991/

Obálka (O1): Text (T1):
Obálka
text

Obálka (O2): Text (T2):
Obálka
Text