1991 - Zvonky

1991 - Zvonky
V roce 1991 vyšlo 5 příběhů Rychlých šípů v brněnském časopisu Zvonky. Šlo o příběhy ilustrované Janem Fischerem.

vydala redakce časopisů ČSL lidová
demokracie, Brno-Petrov
nakreslil Jan Fischer
16 stran
rozměry 23,8 × 16,6 cm
5 pokračování
vycházelo ve II. ročníku od č. 18 /6. 9 .1991/
(O, KS) do č. 25/26 /20. 12. 1991/  

Obálka (O1): Příběh (KS1):
Obálka
Zadni strana