1992 - časopisecké vydání

1992 - časopisecké vydání
V červnu 1992, tedy dva roky před dopsáním a vydáním knihy, vyšla v časopise Skaut-Junák první kapitola z připravované knihy s názvem Ohrožená naděje a s ilustrací Ervína Urbana. Celé 12. číslo připravené redaktorem Vlastou Šimůnkem bylo ryze foglarovské - bylo věnováno Jestřábovým pětaosmdesátinám.

vydala ÚRČJ v Mladé frontě, Praha
ilustrace Ervín Urban
16 stran
rozměry 29,6 × 20,8 cm
kapitola Ohrožená naděje vyšla
v č. 12 /červen 1992/
v 35. ročníku časopisu Junák 


Obálka: Text:
Obálka
Text