1993 - 14. vydání - Olympia

1993 - 14. vydání - Olympia
Koncem září 1993 vyšli Hoši v Olympii v edici Sebrané spisy podruhé a celkově šlo o čtrnácté vydání. Od předešlého vydání se liší poněkud užším formátem (13 x 20 cm jako celá série Sebraných spisů), i tím, že ilustrace jsou černobílé a je částečně upravena zadní strana obálky.

vydala Olympia, Praha
obálka a ilustrace Marko Čermák
208 stran
rozměry 20,6 × 13,5 cm
Sebrané spisy Jaroslava Foglara sv. 1
vyšlo v nákladu 20. 500 ks

Zadní strana desek: Desky:
Desky Desky