1994 - 1. vydání - Olympia

1994 - 1. vydání - Olympia
V závěru roku 1994 vyšla Modrá rokle poprvé - v Olympii, v edici Sebrané spisy s pořadovým číslem 19. Jako ilustrátora vybrala redakce Miroslava Schönberga. V závěru knihy je Foglarův doslov vysvětlující vznik knihy (později použitý i v Životu v poklusu) a ediční poznámka doplňující Jestřábem uvedená fakta. Kniha vyšla v nákladu 29500 výtisků a přes tento poměrně vysoký náklad byla okamžitě rozebrána.

vydala Olympia, Praha
obálka a ilustrace Miroslav Schönberg
168 stran
rozměry 20,7 × 13,5 cm
Ediční poznámka Václav Nosek-Windy /10. 9. 1994/
Sebrané spisy Jaroslava Foglara sv. 19
vyšlo v prosinci 1994 v nákladu 29. 500 ks  


Zadní strana desek: Desky:
Desky Desky