1994 - 4. vydání - Olympia

1994 - 4. vydání - Olympia
Čtvrté vydání z roku 1994 vyšlo již v Olympii, poprvé jako 12. svazek Sebraných spisů Jaroslava Foglara. Nové ilustrace jsou od Marko Čermáka, v textu jsou redakční jazykové a stylistické úpravy a v závěru knihy je ediční poznámka s podrobným seznamem všech vydání foglarovek.

vydala Olympia, Praha
obálka a ilustrace Marko Čermák
176 stran
rozměry 20,6 × 13,4 cm
Ediční poznámka a bibliografie J. Foglara Václav Nosek-Windy
Sebrané spisy Jaroslava Foglara sv. 12
vyšlo v nákladu 15. 200 ks

Zadní strana desek: Desky:
Desky Desky